Müzeyyen Karaçiftci Online Dersler. Derslerim Udemy Eğitim platformundadır. Dersleri satın alarak izleyebilirsiniz. Ünitelerin Başlıklarını Tıklayarak Udemy de Dersleri görebilirsiniz...Ünitelerin tanıtım videolarını ve ilk derslerini ücretsiz izleyebilirsiniz... (Ünite başlıklarını tıklayın)

1    DESEN DERSLERİ, Ünite:1 Obje Çizimi   

Müzeyyen Karaçiftci Desen Dersleri başlığı altında obje çizimi derslerimizde: 1. Bölümde:  Çizgi Çalışmaları 2. Bölümde: Oran Orantı ve geometrik kurgu.  3. Bölümde: Form Çizgisi.  4. Bölümde: Işık - gölge ve açık-orta-koyu ton değerleri. 5. Bölümde: Kompozisyon çalışmaları ve kağıda yerleştirme konuları video ders olarak işlenmiştir. Desen derslerimiz başlangıç düzeyidir. İlerleyen derslerimizde desenin elemanları , figür, portre, imgesel konularımıza devam edeceğiz.

2    DESEN DERSLERİ, Ünite:2 Desenin Elemanları   

Müzeyyen Karaçiftci Desen Dersleri başlığı altında Desenin Elemanları derslerimizde: 1. Bölümde: Nokta, Çizgi, Doku. 2. Bölümde: Form, Biçim.3. Bölümde: Valör, Leke. 4. Bölümde: Mekan. 5. Bölümde: Mas, Espas konuları video ders olarak işlenmiştir. Desen derslerimiz başlangıç düzeyidir. Bir sonraki dersimizde; Desenin İlkeleri , ilerleyen derslerimizde figür, perspektif, portre, imgesel konularımıza devam edeceğiz.

3    DESEN DERSLERİ, Ünite:3 Desenin İlkeleri   

Müzeyyen Karaçiftci Desen Dersleri başlığı altında Desenin İlkeleri derslerimizde: 1. Bölümde: Oran, Perspektif 2. Bölümde: Ritim, Hareket 3. Bölümde: Denge, Zıtlık 4. Bölümde: Kompozisyon, Birlik-Bütünlük 5. Bölümde: Vurgu, Işık-Gölge  konuları video ders olarak işlenmiştir. Desen derslerimiz orta düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; Antik Modelden (Tors) desen çizimleri. İlerleyen derslerimizde figür, perspektif, portre, imgesel konularımıza devam edeceğiz.

4    DESEN DERSLERİ, Ünite:4 Antik Modelden (Tors) Desen Çizimi  

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında antik model torstan desen dizimleri derslerimizde: 1. Bölümde: Antik model torsta geometrik kurgu 2. Bölümde: Antik model torsu ön açıdan çizimi 3. Bölümde: Antik model torsu yan açıdan çizimi 4. Bölümde: Antik model torsu 45 derecelik ön açıdan çizimi 5. Bölümde: Antik model torsu arka plandan çizimi  konuları video ders olarak işlenmiştir. Desen derslerimiz orta düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; figür , ilerleyen derslerimizde perspektif, portre, imgesel konularımıza devam edeceğiz.

5    DESEN DERSLERİ, Ünite:5 Figür Çizimi   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, figür çizimi derslerimizde: 1. Bölümde: Figürde geometrik kurgu. 2. Bölümde: Yan açıdan fiğür çizimi 3. Bölümde: 45 derecelik açıdan figür çizimi  4. Bölümde: Ön açıdan figür çizimi  5. Bölümde:  45 derecelik arka açıdan figür çizimi  konuları video ders olarak işlenmiştir. Fiğür çizimi derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; portre çizimi  ilerleyen derslerimizde perspektif, fiğürde hareket ve imgesel konularımıza devam edeceğiz.

6    DESEN DERSLERİ, Ünite:6 Portre Çizimi   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, portre çizimi derslerimizde:  1. Ders: Portre Çizimine Giriş 2. Ders: Yan Açıdan Portre Çizimi 3. Ders: Ön Açıdan Portre Çizimi 4. Ders: 45 Derece Açıdan Portre Çizimi 5. Ders: Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Portre Çizimi konuları video ders olarak işlenmiştir. portre çizimi derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; perspektif çizimi  ilerleyen derslerimizde, fiğürde hareket ve imgesel desen çizimi konularımıza devam edeceğiz.

7    DESEN DERSLERİ, Ünite:7 Perspektif Çizimi   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, Perspektif çizimi derslerimizde:  1.Ders Perspektife Giriş 2.Ders Tek Kaçışlı Perspektif Dış Mekan Çizimi 3. Ders: Tek Kaçışlı Perspektif İç Mekan Çizimi 4. Ders: Çift Kaçışlı Perspektif Dış Mekan Çizimi 5. Ders: Çift Kaçışlı Perspektif İç Mekan Çizimi 6. Ders Üç Kaçışlı Perspektif Dış Mekan Çizimi 7. Ders Hava Perspektifi Çizimi konuları video ders olarak işlenmiştir. Perspektif çizimi derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde;  Mekan ve doğadan desen çizimleri  ilerleyen derslerimizde, Hareketli fiğür çalışmaları, figür mekan nesne ilişkisi,  lavi tekniği, portrede ifade, imgesel çalışmalar ve imgesel konulu desen çizimi konularımıza devam edeceğiz.

 

8    DESEN DERSLERİ, Ünite:8 Doğa ve Mekandan Desen Çalışmaları   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, Doğa ve Mekandan Desen Çalışmaları  derslerimizde:1. Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında ışık gölge, 2. Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında doku 3.Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında leke 4.Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında hava ve çizgi perspektifi 5.Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında ön orta arka plan 6.Ders: Doğa ve mekan çalışmalarında kompozisyon konuları video ders olarak işlenmiştir. Doğa ve Mekandan Desen çalışmaları  derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde;  Hareketli figür çalışmaları  ilerleyen derslerimizde, figür mekan, nesne ilişkisi,  portrede ifade  ve imgesel desen çalışmaları konularımıza devam edeceğiz.

 

9    DESEN DERSLERİ, Ünite:9 Hareketli Figür Çizimleri   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, hareketli figür çizimleri derslerimizde: 1. Derste: Figürde hareket. 2. Derste:  figürde denge,  3. Derste: hareketli figür çizimleri  4. Derste:  figürde denge  5. Derste:   figürde perspektif  6. Derste:  figürde karakter konuları video ders olarak işlenmiştir. hareketli fiğür çizimleri derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; figür-mekan-nesne ilişkisi  ilerleyen derslerimizde portrede duygusal ifade, lavi çalışmaları ve  imgesel konularımıza devam edeceğiz.

 

10    DESEN DERSLERİ, Ünite: 10 Figür Mekan Nesne İlişkisi   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, figür-mekan-nesne ilişkisi ünitemizde: 1. Derste: Figür mekan ilişkisi 2. Derste: Figür mekan perspektif ilişkisi, 3. Derste: Figür nesne ilişkisi 4. Derste: Figür figür ilişkisi 5. Derste: Figürün diğer canlılarla ilişkisi konuları video ders olarak işlenmiştir. Figür mekan nesne ilişkisi derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; imgesel ilerleyen derslerimizde portrede duygusal ifade, lavi çalışmaları ve farklı malzemelerle desen çizimleri konularımıza devam edeceğiz.

11    DESEN DERSLERİ, Ünite: 11 İmgesel Çizimler   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, İmgesel çizimler ünitemizde: 1. Derste: İmgesel tasarım 2. Derste: imgesel kompozisyon   3. Derste: konunun anlatımı  4. Derste: teknik olgunluk  5. Derste:  yaratıcılık   konuları video ders olarak işlenmiştir.  İmgesel çizimler derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde;  lavi çalışmaları  ilerleyen derslerimizde portrede duygusal ifade, ve farklı malzemelerle desen çizimleri konularımıza devam edeceğiz.

 

12    DESEN DERSLERİ, Ünite: 12 Lavi Tekniği   

Müzeyyen Karaçiftci Desen dersleri başlığı altında, lavi tekniği ünitemizde: 1. Derste: Lavide ton değerleri 2. Derste: lavi obje çalışması   3. Derste:  lavi peyzaj çalışması 4.Derste lavi figür çalışması  5. Derste lavi portre çalışması konuları video ders olarak işlenmiştir.  lavi tekniği  derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; farklı malzemelerle desen çizimleri ve  ilerleyen derslerimizde portrede duygusal ifade konularımıza devam edeceğiz.

 

13    RESİM DERSLERİ, Ünite: 1 Suluboya Tekniği   

Müzeyyen Karaçiftci Resim dersleri başlığı altında, suluboya tekniği ünitemizde: 1. Derste:  Suluboyada renk bilgisi 2. Derste: suluboya obje çalışması   3. Derste:  suluboya  natürmort çalışması 4.Derste; suluboya  peyzaj çalışması  5. Derste; suluboya manzara  çalışması 6. Derste; suluboya figür çalışması konuları video ders olarak işlenmiştir.  Suluboya tekniği  derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde; akrilik tekniği ve  ilerleyen derslerimizde  yağlıboya tekniği, pastel tekniği, kolaj tekniği,  karışık teknik  konularımıza devam edeceğiz.

 

14    RESİM DERSLERİ, Ünite: 2 Akrilik Tekniği 

Müzeyyen Karaçiftci Resim dersleri başlığı altında, Akrilik boya tekniği ünitemizde: 1. Derste:  Akrilik boyada renk bilgisi 2. Derste: Akrilik tekniği obje çalışması   3. Derste:  Akrilik tekniği  natürmort çalışması 4.Derste;  Akrilik tekniği peyzaj çalışması  5. Derste; Akrilik tekniği  manzara  çalışması 6. Derste;  Akrilik tekniği hayvan figür çalışması 7. Akrilik tekniği figür çalışması 8. Derste Akrilik tekniği portre çalışması konuları video ders olarak işlenmiştir. Akrilik boya tekniği  derslerimiz ileri düzeydedir. Bir sonraki dersimizde;  yağlıboya tekniği ve  ilerleyen derslerimizde  pastel tekniği,  kolaj tekniği,  karışık teknik  konularımıza devam edeceğiz.                                                                  

 

    ÇOCUKLARA RESİM DERSLERİ, Ünite: 1 Salvador DALİ'yi anlamak

Müzeyyen Karaçiftci Çocuklara Resim dersleri başlığı altında, Salvador Dali'yi Anlamak ünitemizde: 1. Derste: Salvador Dali kimdir, Sürrealizm nedir 2. Derste: Malzemelerin tanıtımı,  3. Derste: Konuyu tasarlama  4.Derste;  Konuyu çizme,  5. Derste Konuyu çalışma ve tamamlama   konuları video ders olarak işlenmiştir.  Derslerimiz çocuklara yöneliktir.  Bir sonraki dersimizde; Pablo Picasso'yu  Anlamak ve  ilerleyen derslerimizde      Van Gogh'u Anlamak   konularımıza  devam edeceğiz.

 

    ÇOCUKLARA RESİM DERSLERİ, Ünite : 2 Pablo PİCASSO'yu anlamak

Müzeyyen Karaçiftci Çocuklara Resim dersleri başlığı altında, Salvador Dali'yi Anlamak ünitemizde: 1. Derste: Salvador Dali kimdir, Sürrealizm nedir 2. Derste: Malzemelerin tanıtımı,  3. Derste: Konuyu tasarlama  4.Derste;  Konuyu çizme,  5. Derste Konuyu çalışma ve tamamlama   konuları video ders olarak işlenmiştir.  Derslerimiz çocuklara yöneliktir.  Bir sonraki dersimizde;  Van Gogh'u Anlamak Anlamak ve  ilerleyen derslerimizde  Monet'i Anlamak  konularımıza  devam edeceğiz.

 

     17  RESİM DERSLERİ, Ünite: 3 Yağlıboya Tekniği Obje Çalışması

Müzeyyen Karaçiftci Resim dersleri başlığı altında, Yağlıboya tekniği obje çalışması ünitemizde: 1. Ders: Malzemelerin tanıtımı  2. Ders: Kompozisyon tasarım  3. Ders: Renk bilgisi  4.Ders; Astarın atılması   5. Ders; Sert ve mat obje çalışması  6. Ders;  Sert ve parlak obje çalışması  7. Ders; Saydam obje çalışması 8.Ders; Yumuşak  obje çalışması 9. Ders; Fon, mekan ve konun tamamlanması  konuları video ders olarak işlenmiştir.  Yağlıboya tekniği  obje çalışması derslerimiz başlangıç düzeydedir. Bir sonraki dersimizde;  heykel çalışması ilerleyen derslerimizde  rölyef, pastel tekniği,  kolaj tekniği,  karışık teknik, konularımıza derslerimize  devam edeceğiz.

 

     17  Resim Dersleri, Ünite: 4 Suluboya Doku Çalışmaları

Müzeyyen Karaçiftci Resim dersleri başlığı altında, Suluboya doku çalışmaları ünitemizde: Dokuz dersimiz bulunmakta. Derslerimizde;  suluboya ve farklı malzemeler kullanarak yaratıcı çalışmalarımıza zenginlik ve çeşitlilik katan dokuyu  ifade edebilmeyi öğretiyoruz.  Suluboya tekniği  derslerimiz tüm düzeyler içindir. Bir sonraki dersimizde;  karışık teknik, kolaj tekniği, pastel tekniği ve heykel çalışmaları   konularımıza devam edeceğiz.